AV1

Denne appen hører til roboten AV1 som fungerer som en stedfortreder for barn som ikke kan delta på skolen.

AV1


Hvordan virker den?

Når appen åpnes, skrus AV1 på, og barnet ser og hører det samme som roboten. Via høyttaler kan barnet snakke til de som er rundt roboten. Barnet beveger roboten ved å swipe på skjermen på mobilen eller nettbrettet.

Innstillinger/ funksjoner

AV1 er utviklet for at langtidssyke barn skal kunne:

  • Delta i egen hverdag
  • Være tilstede i klasserommet og følge undervisningen
  • Beholde kontakten med venner

For å kunne bruke appen må man ha en aktivieringskode som følger med roboten. AV1 har innebygget Wi-Fi og 4G og fungerer der det er mobildekning så lenge den har batteri.

Appen har et enkelt brukergrensesnitt – man swiper på skjermen for å snu roboten slik at man kan se hva som skjer i klasserommet. Det er også knapper på skjermen som brukes til å skru av og på lyd, rekke opp hånden (AV1 lyser) og velge om man ikke ønsker å delta i undervisningen.

Appen fungerer foreløpig ikke med skjermleser (VoiceOver) eller bryterstyring. Det er heller ikke mulig å zoome inn bildet på skjermen.

No Isolation har tatt høyde for personvern i utvikling av roboten og appen. Det er kun eleven som har fått roboten som får bruke appen, og det er ikke mulig å lagre video eller bilder via appen.

Pedagogisk bruk

På nettsidene til Statped finner du mer informasjon om AV1:

Statped – AV1

Kompatibilitet

Kompatibel med iPhone, iPad og iPod touch. Kompatibel med Android.

Veiledning til bruk av appen

Hjelpemiddeldatabasen – AV1

Video fra utvikler:

Tilgjengelighet

Beskrevet av Hilde Fresjarå