Mann med hvit stokk og telefon

Apper som erstatter tradisjonelle synshjelpemidler

Det finnes mange hjelpemidler som kan lette hverdagen for blinde og svaksynte. Mange av disse kan lånes via landets hjelpemiddelsentraler.

Det er mulig å søke NAV om fast utlån av hjelpemidlene til bruk i dagliglivet eller på arbeidsplassen. Et fellestrekk for mange hjelpemidler er at de er kostbare, og for mange som ikke kan få låne hjelpemidlene gratis fra NAV, vil det være en for stor kostnad å kjøpe dem selv.

Mange tradisjonelle hjelpemidler kan nå erstattes av apper som kan kjøpes fra iTunes Appstore eller Google Play til en brøkdel av den prisen som er satt på tradisjonelle synshjelpemidler. For de som ønsker å dra rundt på minst mulig ”dingsbomser” og bokser, vil det å kunne samle hjelpemidlene som apper i en enkel enhet, være et attraktivt alternativ selv om man har mulighet til å få låne tradisjonelle hjelpemidler gratis via NAV Hjelpemiddelsentral. I appbiblioteket.no har vi omtalt flere apper som kan erstatte tradisjonelle synshjelpemidler og i denne lille artikkelen vil du finne en liten omtale av dem med lenke til appens egen side i appbiblioteket.no.

Yngve Stiansen har en youtubekanal hvor han legger ut videoer om ulike typer hverdagsteknologi som kan være til nytte i hverdagslivet for personer med synshemming. Du kommer til denne youtubekanalen ved å klikke på denne lenken:

Lenke til Yngve Stiansens Youtube-kanal

Yngve Stiansen har laget en video om hvordan han har erstattet tradisjonelle synshjelpemidler med apper.

Lenke til videoen om 4 gode apper

Elektronisk lupe

En elektronisk lupe er et er en liten enhet som består av en skjerm på den ene siden og et kamera og vanligvis en lyskilde på andre siden. Den kan også være utstyrt med et stativ for å gjøre lesing lettere. Lupen har innstillinger for forstørringsgrad, lysstyrke, kontrast og fargevalg. Det er også mulig å fryse bildet, slik at du kan studere skjermbildet nærmere uten å holde lupen over det forstørrede objektet. iPhone og iPad har fra versjon iOS 10 fått innbygget en lupe i som en egen tilgjengelighetsfunksjon i operativsystemet. Android har i skrivende stund ikke dette, så her trenger du å installere en app for å gjøre smarttelefonen eller nettbrettet om til en elektronisk lupe. Visor er en av mange slike apper, og den finnes både til iOS og Android.

Lenke til omtale av appen Visor

Lydbokavspiller

Dette er hjelpemidler av ulik kompleksitet og størrelse, og de kan spille av lydbøker som er laget som en fil eller på CD plater. Lydbokavspillerne som man kan låne fra NAV Hjelpemiddelsentral kan alle spille av lydbøker i Daisy formatet. Norsk Lyd- og Blindeskriftsbibliotek (NLB) låner ut Daisy bøker til alle som av en eller annen grunn ikke har mulighet til å lese bøker med trykket skrift. NLB har også fått laget sin egen app som kan laste lydbøkene ned direkte fra NLBs nettsted og spille dem av på smarttelefonen eller nettbrettet. Denne appen er gratis, den heter Lydhør, og omtalen finner du her på appbiblioteket.no.

Omtale av Lydhør

Navigasjon

Hjelpemidler til navigasjon gjør det lettere for deg å finne fram på steder du ikke kjenner så godt. De benytter alle GPS teknologi. Denne er ikke alltid helt å stole på, så det er viktig at den som er svært synshemmet bruker tradisjonelle mobiltetshjelpemidler (hvit stokk, førerhund) sammen med GPS-en. Fra NAV Hjelpemiddelsentral er det mulig å låne ulike typer hjelpemidler med GPS. De er forskjellige i størrelse og hvordan de kommuniserer med brukeren (lyd, skjerm med bokstaver og symboler og punktskrift). En god navigasjonsapp for synshemmede bør ha mulighet til å gi tilbakemelding til brukeren i alle disse modaliteter, og må være enkel å bruke. Blindsquare er en slik app og den er laget spesiellt til synshemmede.

Lenke til beskrivelse av Blindsquare

Tekstgjenkjenning

En lesemaskin er en type hjelpemiddel som kan lånes fra NAV Hjelpemiddelsentral, dersom du er synshemmet. Den tar bilde av en trykket tekst og ”oversetter” bildet til elektronisk tekst som kan forstås av en datamaskin. Denne teksten leses opp av maskinen via syntetisk tale. En lesemaskin har kontroller for å velge hastighet på opplesing, lydstyrke, play/pause osv. Lesemaskiner finnes i mange utgaver, med ulik vanskegrad for bruk, ulike størrelser og ulike muligheter for bruk av innlest materiale. KNFB Reader og Voice Dream Scanner er eksempler på apper for synshemmede som kan erstatte en lesemaskin.

Lenke til beskrivelse av KNFB Reader her.

Lenke til beskrivelse av VoiceDream scanner

Lydopptaker

Mange synshemmede bruker lydopptak som noteringshjelpemiddel. Ting som skal huskes leses inn i en liten enkel lydopptaker, og opptakene blir lagret etter tid og dato når man har lagt dem inn. NAV Hjelpemiddelsentral har tradisjonellt hatt hjelpmidler til dette bruk, og har fortsatt noen få modeller igjen. Imidlertid har smarttelefonen overtatt mye av den funksjon som disse lydopptakerne har hatt fordi de har innbygde apper for opptak av lyd. Det har imidlertid vist seg at disse appene ikke er helt velegnet for synshemmede. I appbiblioteket.no har vi omtalt en app som kan egne seg bedre fordi den er mer tilgjengelig for personer som ser dårlig: Les om den her:

Lenke til omtale av appen ”Just Play Record”

Fargeindikator

Hvis du av en eller annen grunn ikke kan oppfatte farger, har du mulighet til å få hjelp til dette fra en type hjelpemiddel som kalles fargeindikator. En fargeindikator er en liten boks med et kamera og en høyttaler. Når du retter kameraet mot et objekt, for eksempel et klesplagg, høres en stemme som sier hvilken farge dette er. Det finnes flere apper som gjør det samme som en fargeindikator. Vi har ikke klart å finne noen som snakker norsk, men hvis du vet om noen er vi takknemlig om du legger inn en kommentar  med navnet på appen. Vi har omtalt en fargeindikator app her i appbiblioteket.no. Les om den her:

Lenke til omtale av appen “sayColor”