eldre kvinne som ser på et nettbrett. foto

Apper for personer med nedsatt bevegelse

Artikkelen gir en oversikt over tilpasninger og apper som egner seg spesielt for mennesker med nedsatt motorikk.

Frank Lunde fra NAV Hjelpemiddelsentral Øst-Viken har beskrevet hvordan man kan tilpasse iOS og Android for mennesker med nedsatt bevegelse.

Appbiblioteket – Tilpasning av iPhone og iPad for bevegelseshemmede

Kunnskapsbanken – Tilrettelegge Android for personer med bevegelsesvansker

Operativsystemene iOS og Android gir mulighet for tilpasning til bryterstyring med en eller flere brytere. Apper som er integrert i enheten ved oppstart, er derfor mulig å tilpasse med bryterstyring. Dette er for eksempel:

  • Kalender
  • Klokke
  • Påminnelser
  • Notater

For apper som installeres fra App Store (iOS) eller Google Play (Android) er det ulikt om bryterstyringen fungerer. Nedenfor vil jeg vise noen eksempler på apper som kan tilpasses bryterstyring eller på andre måter er egnet for mennesker med nedsatt motorikk.

Apper for små barn

For barn i barnehage- og tidlig skolealder utvikles det stadig nye apper til lek og aktivisering. Dette er digitale bøker, musikkapper og spill. Det er ikke alle som egner seg for barn med nedsatt motorikk, men jeg har funnet noen gode eksempler.

Peeping Musicians

Peeping Musicians er en enkel app som trener forståelse for årsak – virkning og å kunne peke på skjermen. For barn som trenger trening i å kunne peke presist på skjermen, er dette en app man kan bruke.

Same Same – Match identical items

Denne appen er utviklet for små barn som skal lære å matche like objekter. Utvikleren har laget en rekke apper som alle har muligheter for innstillinger for barn med behov for tilrettelegging. Å klikke og dra noe på riktig plass kan være utfordrende for barn med nedsatt motorikk. Denne appen gir muligheter for å trykke på riktig svar som et alternativ til klikk og dra.

Sound Touch 2

Sound Touch 2 er en app for språkstimulering rettet mot barn i førskolealder. Gjennom lyd og bilder presenteres ulike kategorier som for eksempel dyr, kjøretøy, ting du finner i hjemmet og instrumenter. Utvikleren har laget en rekke apper for begrepslæring med bilder, lyd og video. Alle appene i serien fungerer med enhetens innebygde bryterstyring (iOS). Det gjør at de også kan brukes av barn som trenger tilrettelegging med en eller flere brytere.

Brage lager grimaser

Dette er en bildebok-app med grafiske tegn (Widgit og tegnillustrasjoner), norsk tegnspråk og norsk tale, samt mulighet for egne lydopptak. Appen kan styres med bryterstyring (iOS).  Statped har utviklet flere bildebok-apper. Ikke alle er tilpasset bryterstyring, men denne og ”Bursdagsgaven” har denne  muligheten.

Apper for å skrive tall og tekst

Det er en rekke apper som har funksjoner som kompenserer for  nedsatt motorikk. Her er noen eksempler.

Smash HD

Smash HD er en enkel tekstbehandler. Appen kan brukes i lese- og skriveopplæring med STL+-metodikken (å skrive seg til lesing med lydstøtte). Appbiblioteket beskriver en rekke apper som støtter STL+, men denne er også tilpasset bryterstyring i iOS.

SnapType

I SnapType kan du ta bilde av et skjema, en utfyllingsoppgave i en lærebok eller hva som helst, og bruke appen til å skrive inn det du ønsker i dokumentet du har tatt bilde av. Dette gir tilretteleggingsmuligheter for elever som trenger å skrive med tastatur i stedet for blyant.

ModMath

ModMath er utviklet for at mennesker med motoriske funksjonsnedsettelser skal kunne utføre matematikkoppgaver på iPad.

Predictable Norsk

Predictable er en tekstbasert kommunikasjonsapplikasjon med ordprediksjon og norsk talesyntese. Appen kan lagre fraser i frasebank for rask tilgang, og har frekvensordliste som foreslår først de ord og uttrykk som brukes hyppigst.

Alternative tastaturer

Nettbrett og mobiltelefoner kommer med ferdige skjermtastaturer som fungerer fint for de fleste. For de som trenger særskilt tilrettelegging kan det være aktuelt med et spesialtastatur.

Keeble

Keeble er et alternativt skjermtastatur med norsk prediksjon, og er laget spesielt med tanke på barn, og på de som betjener iPad eller iPhone med en eller flere brytere.

SwiftKey Keyboard

Dette er et alternativt skjermtastatur med prediksjon, automatisk mellomrom og autokorrektur. Tastaturet gir mulighet for å skrive ved å bevege fingeren over tastene. Ordet skrives når man løfter fingeren.

Spill og fritid

Det er utviklet en rekke apper som gir mulighet for tilpasning av aktiviteter for spill og fritid, som for eksempel å lytte til og lage musikk, radio og lydbøker. Her er noen eksempler.

Waveband

Dette er en app som lar brukeren musisere ved å bevege smarttelefonen eller nettbrettet. Man kan for eksempel snu og vende på enheten for å spille skalaer fra et piano, eller riste på enheten for å lage lyder fra en tamburin.

ThumbJam

ThumbJam er en musikkapp for iOS med mange muligheter for å komponere og ta opp musikk. I Appbiblioteket beskriver SKUG-senteret ved kulturskolen i Tromsø kommune hvordan de bruker appen i undervisning med elever med nedsatt motorikk.

TuneIn Radio

Denne appen brukes til å lytte på digitalradio fra hele verden. Du kan sette opp din egen favorittliste med stasjoner som du hører på ofte, du kan lete etter stasjoner ut fra tema. Appen er tilpasset enhetens innebygde bryterstyring i iOS.

Wheelmap

Denne appen viser hvor i nærheten det er tilbud tilrettelagt for de som bruker rullestol: spisesteder, butikker, skoler/universitet etc. Den har til og med mulighet for å lete etter toaletter som er tilgjengelige. Tilgjengelige steder legges inn av de som bruker appen.

Vi som jobber med Appbiblioteket er svært interessert i tilbakemeldinger og tips om andre apper dere har gode erfaringer med. Send det inn til oss via vårt kontaktskjema, eller under ”brukererfaringer” i appbeskrivelsene.