Mor og datter ligger på sengen og har videosamtale

Apper for gruppesamtaler

På SmartJa finner du en oversikt over apper som kan brukes til videosamtaler. Flere av appene er beskrevet nærmere i Appbiblioteket.

SmartJa – apper for gruppesamtaler

I Appbiblioteket finner du beskrivelse av disse appene:

Utgiver av SmartJa; Media LT har sammen med Universell testet ut videosamtaler i Zoom og Microsoft Teams og laget en veileder om universell utforming og tips for bedre tilgjengelighet. 

Veilederen finner du på nettstedet til Universell