Air Display

Denne appen gjør at nettbrettet virker som en ekstra skjerm til en vanlig datamaskin. Du kan utvide skrivebordet eller vise samme skjermbilde på nettbrettet som på datamaskinen

Air Display


Hvordan virker den?

Installer appen på nettbrettet. Air Display Host finner nettbrettet hvor Air Display er åpnet, og gir deg mulighet til å koble deg til dette. Du vil nå se skjermbildet fra hoveddatamaskinen på ditt nettbrett. Der har du mulighet til å betjene maskinen med touch og med et innebygget skjermtastatur.

Innstillinger/ funksjoner

  • Alle innstillinger gjøres på hovedmaskinen.
  • Presentation Mode: Slår av muligheten til å betjene tastatur og mus via nettbrettet.
  • Use Retina reselutions: Viser høyere oppløsning med større skarphet på nettbrettet, hvis det støtter denne oppløsningen.
  • Use HiDPI system resulution (kun Mac). Viser skjermebildet fra Mac maskinen med mer detaljer.
  • Start Air Display at login: Åpner Air Display Host når du slår på maskinen.

Pedagogisk bruk

Ved bruk av presentasjoner, visning av film, demonstrasjoner med mer, vil det for noen barn med f.eks. konsentrasjonvansker eller synshemming  være nyttig å kunne se skjermbildet på nært hold med nettbrettet.

Kompatibilitet

Kompatibel med iPad, iPhone og iPod touch.

Veiledning til bruk av appen

Pass på at begge enhetene er koblet til samme trådløse nettverket.  Hvis du ikke ønsker at man skal kunne betjene hovedmaskinen fra nettbrettet, må valget Presentation Mode være slått på i innstillingene til Air Display Host.

Tips og ideer til bruk av appen

Video fra Matt Ringel:

Tilgjengelighet

Bryterstyring Zoom/Skjermforstørring

Beskrevet av Frank Lunde