Accessible Literacy Learning

Accessible Literacy Learning (ALL) er et leseprogram som hjelper ikke-verbale elever med å lære seg å lese. ALL er designet for å gjøre det enkelt, tilgjengelig og engasjerende.

Accessible Literacy Learning


Hvordan virker den?

ALL er et evidensbasert instruksjonsprogram laget for å gi systematisk opplæring i grunnleggende leseferdigheter med hjelp av bilder og symboler. Metoden egner seg for barn med språkvansker og barn som kan produsere lyd, men strever med å sette bokstav og lyd sammen.

Innstillinger/ funksjoner

ALL har to modus: Elevmodus og Lærermodus

Lærermodus: Kontrollpanel og administrasjon av de enkelte elevene. Her kan du se elevens fremgang, evaluere prestasjoner, tilpasse ord og bøker. Du har tilgang på hjelperessurs. En kan opprette ubegrenset antall elever og arbeide gjennom hele sekvensen av ferdighet i passende tempo for hver elev.

Elevmodus: Her starter eleven en tilpasset økt eller leser bøker i elevens bibliotek. En kan se hvilken aktivitet som pågår eller den neste aktiviteten.

Tilgjengelighet:

  • Enkel berøring
  • Klikk ved berøring
  • Klikk ved slipp
  • Skanning
  • Hodemus
  • Øyestyring

Pedagogisk bruk

Appen kan passe for følgende grupper:

  • Å hjelpe barn uten talespråk å lese og skrive med symboler
  • Barn med fonologiske vansker
  • Barn som strever med begreper
  • Flerspråklige barn

Kompatibilitet

Kompatibel med iOS.

Veiledning til bruk av appen

Når en starter ALL-programmet for første gang vil de se “Velkommen til ALL-skjermen”. Her kan du se en introduksjonsvideo.

Video fra utvikler på Youtube:

Tips og ideer til bruk av appen

På Kunnskapsbanken finner du en artikkel om hvordan man kan jobbe med skrift, lesing og skriving for barn som har behov for ASK.

Kunnskapsbanken – Literacy for alle!

Tilgjengelighet

Apper fra samme leverandør

Tobii Dynavox har utviklet flere apper for kommunikasjon.

Beskrevet av Charlotte Iversen