ABC Magnetic Land

Dette verktøyprogrammet fungerer som en magnettavle for barn.

ABC Magnetic Land


Hvordan virker den?

Ulike grupper med bildemotiver (tall til 20, små og store bokstaver, dyr, frukter, grønnsaker, former) kan skyves på tavlen og kombineres. Antallet, størrelser og plassering kan endres.

Innstillinger/ funksjoner

  • Utvidelse av ordforrådet.
  • Trening i grunnleggende begrepssystemer vedrørende antall/mengde, størrelse, posisjoner, sekvenser, former knyttet til endringer i skjermbildet.
  • Innlæring av tall- og bokstavsymboler og enkle regneoperasjoner.
  • Regne- og skriveoppgaver i begynneropplæring av skoleferdigheter.
  • Kan brukes individuelt og i liten gruppe.
  • Det anbefales å skru av bakgrunnslyder.

Pedagogisk bruk

Programmet kan brukes til selvstendig utforskende aktivitet og/eller i form av oppgaver. Læringspotensialet ligger i samarbeid med en voksen som bruker språket aktivt.

Kompatibilitet

Kompatibel med iPad, iPhone og iPod touch.

Tips og ideer til bruk av appen

Se under infoknapp i programmet.

Tilgjengelighet

Beskrevet av Anke Welhaven