ung student med hodetelefoner og nettbrett i bibliotek

Universell utforming i Zoom og Teams

Media LT har sammen med Universell testet ut webinarer i Zoom og Microsoft Teams og laget en veileder om universell utforming og tips for bedre tilgjengelighet. 

Veilederen finner du på nettstedet til Universell.