Eldre kvinner som ser på nettbrett på kafe

Tilrettelegge iOS for personer med bevegelsesvansker

Artikkelen beskriver tilgjengelighetsinnstillinger i iOS 11 som er laget med tanke på personer med ulik grad av bevegelsesvansker.

Med versjon 11 av iOS har Apple tilført flere nyttige funksjoner for de med bevegelsesvansker. Du vil finne videosnutter som kort viser hvordan du aktiverer funksjoner og hvordan de brukes.

Til slutt i artikkelen finner du lenker til nettsteder med mer detaljerte beskrivelser av hvordan man tilrettelegger iOS for personer med bevegelsesvansker.

Artikkelen er skrevet av Frank Lunde, NAV Hjelpemiddelsentral Østfold. Du finner den i Kunnskapsbanken.

Kunnskapsbanken – Tilrettelegge iOS for personer med bevegelsesvansker