Tilgjengelighet i iPhone og iPad

Operativsystemet iOS som finnes i nettbrettene og smarttelefonene fra Apple, har mange  tilgjengelighetsfunksjoner. De er laget for at det skal være mulig for mennesker med funksjonsutfall å bruke telefonen eller nettbrettet. I appbiblioteket.no kan du finne demonstrasjoner av noen av disse tilretteleggingsmulighetene.

I iPad/iPhone brukerhåndbøker som finnes på apples nettsider finner du en grundig gjennomgang av hvordan du aktiverer dem, og bruker innstillingene. Du finner lenken til brukerhåndboken nederst i denne artikkelen.

For at en app skal kunne virke godt sammen med flere av tilgjengelighetsfunksjonene må den være klargjort for dette. Slett ikke alle apper er det, og vi har derfor en egne søkekategorier for to viktige tilgjengelighetsfunksjoner: Bryterstyring og Skjermleser. Krysser du av for en av disse vil du finne apper som kan benyttes sammen med en av disse tilgjengelighetsfunksjonene i Android  eller iOS.

Bryterkontroll

Bevegelseshemmede kan ha problemer med å benytte iPhone/iPad på vanlig måte ved å bruke berøringsskjermen eller et hardwaretastatur. Bryterkontoll er laget for den som har store bevegelsesvansker, men den funksjonen kan ha nytteverdi for andre også. Ved hjelp av Bluetooth kan man koble til eksterne brytere som kan brukes til å betjene nettbrettet. Du kan koble til en eller flere brytere. I nettbrettets/smarttelefonens innstillingspanel kan du aktivere bryterstyringen og endre innstillingene for bryterstyringen.

En app som du finner når du krysser av på dette punktet kan bryterstyres av at bryterne betjener en markør som flyttes mellom objektene i appen. Apper som ikke har denne muligheten blir ikke tatt med i dette søkekriteriet.

VoiceOver

VoiceOver er skjermleseren som er innebygget i iPad/iPhone. Den er først og fremst laget for personer med store synshemminger (blinde eller sterkt svaksynte), men personer som av andre grunner har problemer med å lese eller forstå hva som står på skjermen kan også ha nytte av dette.

Skjermleseren endrer bruksmåten til nettbrettet, den gir lydstøtte og mulighet for å benytte punktleselist sammen med nettbrettet eller smarttelefonen. For de som kun kan eller foretrekker å benytte tastatur i betjeningen av enheten, gjør skjermleseren det mulig å ha tilgang til all betjening via tastaturet.

En app som dukker opp når du krysser av for dette valget vil kunne gi brukere av skjermlesere all nødvendig informasjon fra appen i lyd eller punkt og vil kunne betjenes via tastatur eller gester på skjermen.

Morten Tollefsen i MediaLT har laget en utmerket serie med demoer av hvordan du aktiverer og bruker VoiceOver. Du finner lenke til dem i første avsnitt på denne siden:

http://medialt.no/ios/

Andre tilgjengelighetsfunksjoner

Syn

I tillegg til VoiceOver finnes det flere innstillinger laget for personer med synsvansker:

 • Zoom tilfører mulighet for å forstørre skjermbildet og på en enkel måte endre forstørringsgraden.

Se en demonstrasjon av Zoom her:

 • Lupe gir mulighet til å bruke kameraet på enheten som en elektronisk lupe, med mulighet for endre farger og kontraster.
 • Skjermtilpassning kan endre fargene som vises på skjermen, noe som kan være nyttig f.eks for den som ikke kan se visse farger.
 • Tale tilfører på ulike måter opplesning av tekst for den som har problemer med å lese teksten på skjermen.
 • I tillegg finnes det innstillinger for å gjøre tekst og visse skjermelementer tydeligere på skjermen, noe som også kan være nyttig for mange som ikke har synshemming.

Interaksjon

Disse innstillingene gjør betjeningen av telefonen/nettbrettet enklere eller mulig for personer med større og mindre grad av bevegelseshemning. I tillegg til bryterkontroll finner du her:

 • Assistive Touch gjør det mulig å benytte nettbrettet dersom man bare kan betjene et trykkpunkt på den berøringsfølsomme skjermen. Dette er nyttig hvis du bruker bare en finger eller f.eks en munnpinne for nettbrett.
 • Trykktilpassing tilpasser berøringsskjermen for den som har problemer med å bruke fingrene på skjermen p.g.a. skjelvinger eller andre ufriville bevegelser. Her er også innstillinger for den som har ufrivillig langsomme bevegelser, og som trenger mer tid for å trykke for å aktivere et valg på skjermen.
 • Tastaturvalget lar deg tilrettelegge hardwaretastaturet slik at det blir lettere å bruke for personer med ufriville håndbevegelser.
 • Samtalelyd forhåndsinstiller hvor lyden i en telefonsamtale skal være: høyttaler på telefonen eller blåtann-høyttaler/hodetelefoner. Dette valget er nyttig for den som ikke kan ta opp telefonen når det ringer.

Hørsel

Innstillingene kan gjøre det enklere for en hørselshemmet person å bruke enheten.

 • Høreapparater kobler telefonen/nettbrettet sammen med høreapparater som kan benyttes sammen med enheten.
 • LED-blink for varsler. LED-lyset foran på telefonen blinker når det kommet et varsel (f.eks mottak av SMS) eller når telefonen ringer.
 • Monolyd slår sammen stereokanalene og sender samme lyd til begge hodetelefonene.

Læring

Begrenset tilgang låser enheten til  en enkelt app, og begrenser tilgangen til hardwareknappene og funksjoner i appen.

Videodemo av Begrenset tilgang:

Les mer om Tilgjengelighetsinnstillingene i Apples egen brukerveiledning som du finner her:

Lenke til iPhone brukerveiledning

Lenke til iPad brukerveiledning