Liten jente sitter ved bordet med nettbrett

Smartteknologi til lese- og skrivestøtte

Denne artikkelen gir en oversikt over lese- og skrivestøtte på mobiltelefoner og nettbrett. Her finner du også lenker til apper som er beskrevet i Appbiblioteket.

Artikkelen er skrevet i samarbeid med spesialpedagog Frank Lunde ved NAV Hjelpemiddelsentral, Østfold.

For personer med lese- og skrivevansker har smarttelefoner og nettbrett mange funksjoner som fungerer som støtte. Mange støttefunksjoner finnes i operativsystemet til telefonen eller nettbrettet, og kan i mange tilfeller være tilstrekkelige. For noen kan det også være nyttig med dedikerte apper som støtter lese- og skrivefunksjonen.

Appbibliotek.no samarbeider med Statped.no om beskrivelse av apper. Statped har også laget gode oversikter over ressurser for lesing, skriving og teknologi.

Lesestøtte

iOS

iPad og iPhone og har innebyggede hjelpefunksjoner som kan være nyttig for folk med lese- skrivevansker. Det dreier seg om talestøtte for lesing av tekst på skjermen. For å aktivere disse går du inn i Innstillinger, velger Generelt/Tilgjengelighet/Tale og slår på de valgene du ønsker (Les opp markering og/ eller Les opp skjerm). Velg en forbedret utgave av stemmen på de språk som brukes mest ved å velge «Stemmer».

Android

Androide nettbrett og telefoner har ikke innebygget talestøtte. Man kan laste ned apper med talesyntese som kan brukes på disse enhetene.

Apper for opplesning av tekst

 • KNFBReader: Tar kopi fra trykt/maskinskrevet tekst tolker det og leser det opp. Veldig bra app som egentlig er laget til synshemmede, men dyslektikere har god nytte av den. Appen finnes for operativsystemene iOS og Android.
 • Office Lens: Dette er en gratis app fra Microsoft med tekstgjenkjenning og talesyntese.
 • IntoWords: Dette er en app som kan lese opp tekst og gi ordforslag og skrivehjelp.
 • Acapela TTS: Dette er en tekst-til-tale-motor med støtte for mange språk. Selve appen er gratis, men man må betale for stemmene. Appen er utviklet for Android.
 • Voicedream Reader: Leser teksten opp fra ulike typer dokumenter med stemmer fra Acapela. Meget fleksibel app hvor du kan velge utseende på teksten som leses. Leser du et PDF dokument kan du vise originalutseende på dokumentet med markering av opplesingen. Appen finnes for operativsystemene iOS og Android.

Apper med lydbøker

 • Lydhør: I denne appen kan du låne og lytte til lydbøker i Daisyformat fra Norsk lyd- og blindebibliotek (NLB). For å få tilgang til appen, må man ha lånerett hos NLB.
 • EasyReader: En app til lesing av lydbøker i Daisy og E-pub 3 format.
 • eBokBib: Dette er folkebibliotekenes app som du kan bruke for å laste ned e.bøker fra biblioteket ditt.
 • Det finnes også flere tjenester med månedlige abonnement på lydbøker.

Skrivestøtte

iOS

Autokorrektur og ordprediksjon er ofte en god støtte for personer som har skrivevansker. Standard norsk tastatur i iOS har ikke disse funksjonene, men det er mulig å laste ned alternative tastaturer som med flere funksjoner. I Appbiblioteket finner du en video om hvordan du laster ned alternative tastaturer til iOS.

Talegjenkjenning er også et nyttig hjelpemiddel, både for synshemmede, bevegelseshemmede og personer med skrivevansker. Talegjenkjenning gir muligheter til å snakke inn det du vil skrive, eller sende kommandoer til datamaskinen. På Kunnskapsbanken til NAV finner du en artikkel om talegjenkjenning.

iOS har innebygget talegjenkjenning som fungerer for alle nyere enheter. Man får opp en mikrofon på tastaturet, så vil maskinen gjenkjenne teksten som leses inn.

Når man skal lese inn meldinger, kan man også benytte mikrofon for lydinnspilling og lese inn en lydmelding.

Man kan i tillegg benytte taleassistanse som ligger på telefonen eller nettbrettet. På iOS heter assistenten Siri. Androide telefoner har også innebygget taleassistanse.

Android

Standard tastatur på androide telefoner og nettbrett har autokorrektur og ordprediksjon. Det er også mulig å laste ned eksterne tastaturer til disse enhetene.

For å få talegjenkjenning på Androide enheter må man laste ned et alternativt tastatur, som f.eks. Swype eller Dictus.

Felles for alle talegjenkjenningsfunksjoner er at de krever internettilgang. Det er viktig å vurdere sikkerhet og sensitivitetshensyn, ettersom diktert tekst sendes som lyd til tjenesteleverandørenes servere.

Apper for skrivestøtte

I Appbiblioteket finner du beskrivelse av flere apper som kan være nyttige for de som trenger skrivestøtte. Vi vil særlig nevne:

 • Swiftkey: Skjermtastatur som erstatter det vanlig tastaturet. Tastaturet har norsk prediksjon, automatisk mellomrom og autokorrektur. Appen er tilgjengelig for iOS og Android.
 • Skoleskrift 2: Dette er et enkelt skriveprogram med talestøtte som leser opp bokstavlyden og ordene når du skriver. Appen er tilgjengelig for iOS, Android og Windows.
 • LingitSTL+: Denne likner på Skoleskrift, men har noen flere funksjoner, som f.eks. at man kan sette inn bilder.
 • Lær HD: Dette er en skriveapp som gir opplesning og lydering mens man skriver. Her kan man også sette inn egne bilder.
 • IntoWords: Dette er en app som gir lese- og skrivestøtte med talesyntese og ordforslag.  Appen er tilgjengelig for iOS, Android, Mac og på web.

Apper for lese- og skrivetrening

Det er også utviklet en rekke apper for lese- og skrivetrening for barn. Appbiblioteket har beskrevet mange av dem. Vi vil særlig anbefale: