par som vandrer i fjellet med nettbrett

Smartteknologi som støtte for kognitiv funksjon

Kognitiv funksjon er et samlebegrep som omfatter det meste vi bruker hjernen til i det daglige. Læring, hukommelse, konsentrasjon, oppmerksomhet, planlegging, problemløsning og selvkontroll er evner som betegnes som kognitive funksjoner. De aller fleste av oss bruker noen former for hjelpemidler eller støtte til kognitiv funksjon i det daglige. Her følger noen eksempler på apper som støtter kognitiv funksjon.

 Kognitive hjelpemidler

De aller fleste av oss bruker noen former for hjelpemidler eller støtte til kognitiv funksjon i det daglige. Det kan for eksempel være at man skriver handleliste, eller bruker en kalender som hjelp til å huske avtaler. Dette er altså ikke noe nytt som har kommet med smarttelefoner og nettbrett. Men fordi denne type kognitive hjelpemidler er så vanlig å bruke, finnes det nå mange apper som kan hjelpe oss med disse tingene. Å bruke app kan ofte være bedre enn å skrive handlelisten på en papirlapp eller føre avtaler i en papirkalender. Appenes fordel er at de ofte har flere muligheter for individuell tilpasning, ulik organisering, påminnelser, mulighet for fjerntilgang, med mer. Her følger noen eksempler på apper som støtter kognitiv funksjon.

Notatfunksjoner og huskelister

Appen Google Keep er standard programvare i Android, men kan også brukes med andre operativsystemer (Android, iOS, Windows; nettbrett, smarttelefon, PC og Mac). Appen er en form for organisering av «gule lapper», men har også en del gode løsninger for å organisere og følge opp det du har notert. Notatene kan ha flere ulike formater, inkludert vanlig tekst, lydopptak, foto og fritegning/håndskrift. Hvis du snakker inn en beskjed vil taleopptakeren også registrere det som tekst, og du kan velge å beholde teksten, talen, eller begge. Google Keep baserer seg på vanlig brukerinnlogging med en gmail-konto, og synkroniseres dermed på tvers av enheter for samme bruker. Dette er et svært fleksibelt og anvendelig verktøy som kan være nyttig for de fleste, med eller uten kognitive vansker.

Et alternativ til Google Keep er Evernote, som har mange av de samme funksjonene. Også denne er tilgjengelig for både Android, iOS og Windows.

Kalender og dagsplan

Både iOS, Android og Windows har vanligvis en kalender inkludert som standard verktøy. Disse kan være gode nok for mange, og har muligheter for noen individuelle tilpasninger som ulike visninger, alarmer/påminnelser, fargekoder og å knytte avtalen til et sted på kartet. For noen personer med kognitive utfordringer kan de innebygde kalenderne bli for omfattende eller vanskelig å bruke. Det finnes alternative apper som er enklere i bruk.

MemoAssist (iPhone, iPad) er en kalenderapp som gir oversikt og struktur i hverdagen. Den har enklere utseende og brukeregenskaper enn standardkalenderne, og benytter både bilder og lyd for å varsle deg om avtaler og gjøremål du har lagt inn i kalenderen. Man kan legge til egne bildesymboler for å knytte appens utseende tettere til sin personlige bruk. Appen kan åpnes for fjernstyring slik at f.eks. en pårørende eller arbeidsgiver kan legge til avtaler og påminnelser.

Memas (Android) er beregnet for personer med klart nedsatt kognitiv funksjon, eller andre som opplever at standardoppsettet i et nettbrett kan være vanskelig å forstå og håndtere. Her får man enklere tilgang til et begrenset utvalg ønskede funksjoner som dagsplan og kalender, noen selvvalgte nettaviser og radiokanaler, værmelding for utvalgte områder, og bilder i eget fotoalbum. Appen er basert på bruken av enkle ikoner og meget enkle tekster for betjening. Den har høy visuell tilgjengelighet og lesbarhet. Memas er basert på at en administrator (for eksempel en pårørende) kan logge seg inn utenfra og legge til avtaler og påminnelser, tilpasse appens innstillinger, etc.

Andre typer apper

«Pomodoro» er en metode for å styre tidsbruken på en effektiv måte. Pomodoro timer er ikke en kalenderapp, men en enkel tidtaker som brukes for å organisere arbeidstid og pauser. Prinsippet er at korte, regelmessige pauser kan bidra til mer effektiv jobbing og forebygge utmattelse. Ulike apper som baserer seg på Pomodoro-prinsippet finnes for alle plattformer.

Tankekart kan være nyttig når man skal lære mye nytt, som i skole/-studiesammenheng, og til planlegging. Det finnes mange tankekart-apper tilgjengelig. Eksempler på slike er SimpleMind mind mapping, og MindNode. Disse virker på både telefoner og nettbrett. Men det er lettere å få oversikt på større skjerm, derfor kan bruken være enklere på nettbrett enn på smarttelefon.

Mine Sirkler (iPhone, Android) er utviklet for personer med Asperger, autisme og andre som strever med sosiale relasjoner. Appen er et sosialt atferdskart som definerer ulike sosiale arenaer i form av «sirkler». Den forteller hva som er passende oppførsel i ulike situasjoner, for eksempel alene, med familien, på jobb og med bekjente. Den forklarer hvilke krav og regler som gjelder på den enkelte arena, og tydeliggjør hvordan de sosiale kravene endrer seg mellom de forskjellige sirklene.