Bok som skannes

Hilde Fresjarå

Bok som skannes - det er mitt liv

Bok som skannes – det er mitt liv