Bildet til appen lingdys

Lingdys

Lese- og skrivehjelpen Lingdys er utviklet for å hjelpe deg som har dysleksi eller andre former for lese- og skrivevansker.
20. januar 2020
bildet til appen sunbapp

Sunbapp

Sunbapp er et læringsspill for barn og unge som har pådratt seg en ryggmargsskade eller hjerneskade.
20. januar 2020
bildet til appen ALL

Accessible Literacy Learning

Accessible Literacy Learning (ALL) er et leseprogram som hjelper ikke-verbale elever med å lære seg å lese. ALL er designet for å gjøre det enkelt, tilgjengelig og engasjerende.
20. januar 2020