Om oss

Appbiblioteket er en nettside fra NAV om bruk av smartteknologi for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Nettsiden supplerer det du finner av informasjon om:

Nettsiden gir beskrivelse av apper for smarttelefoner og nettbrett for iOS, Andriod og Windows. Du kan søke etter apper i vår søkemotor. Her kan du for eksempel søke etter apper for mennesker med synsnedsettelser og kognitive vansker. Appene som beskrives i Appbiblioteket testes om de fungerer med enhetens innebygde bryterstyring og skjermleser.

Appbiblioteket har egen Facebookside. Lik oss gjerne der!


Appbiblioteket eies av Fagsenteret for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging og driftes av en redaksjon. De som sitter i redaksjonen er:

Hilde Fresjarå 

Jeg er utdannet spesialpedagog med hovedfag i spesialpedagogikk. Jeg har lang erfaring med undervisning og tilrettelegging av IKT for elever med særskilte behov. Jeg jobber ved Fagsenteret for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging, blant annet med nettsidene Appbibliotek.no og Kunnskapsbanken.net. Jeg har jobbet i NAV siden 2013.

Frank Lunde

Jeg jobber som seniorrådgiver ved NAV Hjelpemiddelsentral Østfold. Jeg er utdannet spesialpedagog med språk og kommunikasjon som spesialfelt. Jeg har arbeidet i hjelpemiddelformidlingen siden 1990. Jeg jobber med tilrettelegging av datautstyr for personer med store bevegelsesvansker, nedsatt syn og døvblinde, samt valg av utstyr til alternativ og supplerende kommunikasjon.

Elin Svendsen

Jeg jobber som seniorrådgiver ved NAV Hjelpemiddelsentral i Sør-Trøndelag og har vært ansatt her siden 1993. Av utdanning er jeg ergoterapispesialist i allmennhelse, har en mastergrad i helsevitenskap og en videreutdanning i velferdsteknologi. Mine fagområder er rådgivning og utredning av personer med kognitiv svikt som har behov for tilrettelegging og hjelpemidler. Jeg har også velferdsteknologi og Arbeidsrettet veiledningstjeneste som arbeidsfelt. Mine arbeidsoppgaver omfatter tilrettelegging på alle arenaer; både dagligliv, skole og utdanning og arbeidsliv.

Kirsti Rystad

Jeg er ergoterapeut, har videreutdanning i alternativ og supplerende kommunikasjon, og er godkjent instruktør i bruk av Talking Mats. Nå jobber jeg som seniorrådgiver ved NAV Hjelpemiddelsentral Finnmark med fagområdene kognisjon og kommunikasjon. Det innebærer arbeid med mennesker i alle aldre og på de fleste områder i livet. Jeg har erfaring fra arbeid i kommunehelsetjeneste og Barnehabilitering.

Charlotte Iversen

Jeg jobber som rådgiver ved NAV Hjelpemiddelsentral Hordaland og har vært ansatt her siden 2012. Jeg er utdannet spesialpedagog og har videreutdanning i alternativ og supplerende kommunikasjon. Jeg jobber med utprøving, opplæring og  formidling av kommunikasjons- og kognisjonshjelpemidler for barn.

Simon Birkals

Jeg jobber som seniorrådgiver ved NAV hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus innenfor syn i dagliglivet. Jobber hovedsakelig med synstekniske hjelpemidler og tilrettelegging for barn og unge i barnehage og skole, i tillegg til å holde i alt fra optikk til punktsaker. Jeg er utdannet optiker og har en master i offentlig styring og ledelse.

 


Hvilke apper vi velger å omtale på nettstedet, får vi innspill til via vårt brukerarbeid i NAV Hjelpemidler og tilrettelegging. Vi får også innspill via vårt kontaktskjema og via andre nettsider og sosiale medier.

Redaksjonen i Appbiblioteket møtes en gang i måneden. Da fordeler vi oppgaver med å kvalitetssikre og teste aktuelle apper. Vi tester om appene er tilpasset enhetens innebygde bryterstyring og skjermleser og om de er funksjonelle for målgruppa.

Vi har også kontakt med eksterne miljøer, for eksempel i Statped, habiliteringstjenesten, opplæringssektoren og andre som bidrar med brukertesting og tips til oss.

Appbiblioteket utveksler innhold om apper og fagstoff fra www.statped.no/Laringsressurs.  Vi ønsker også å få tak i brukererfaringer fra alle som benytter seg av nettstedet.

Send oss gjerne en melding om hva du synes om nettstedet, og hva vi kan gjøre for at det kan bli bedre. Hvis du finner beskrivelse av apper i oversikten som ikke oppdateres, er vi veldig glade for en tilbakemelding.

Her finner du en videopresentasjon av Appbiblioteket
Her finner du en brosjyre om Appbiblioteket. Del den gjerne!