Eldre mann med mobiltelefon og sykkel

Ny søkekategori i Appbiblioteket

Nå kan du søke etter «Tema» i Appbiblioteket. Her kan du søke etter ulike kategorier som arbeid og utdanning, transport og betjening.

Søkekategorien «Skolefag» er fjernet og erstattet med «Tema». Årsaken til det er å gjøre Appbiblioteket mer relevant for hjelpemiddelområdet i NAV.

Det har lenge vært mulig å søke etter pris på apper i Appbiblioteket. Nå er det også mulig å søke etter apper som tilbyr kjøp i app eller abonnementsløsning.

Vi håper de nye søkemulighetene gjør det enklere for brukerne å finne relevante apper for mennesker med nedsatt funksjon. Send oss gjerne tilbakemeldinger!