Ung kvinne med rosa mobiltelefon

Mobiltelefon som læringsverktøy

For mange elever kan mobiltelefonen være et uunværlig læringsverktøy i klasserommet. Marina og Christian som begge er dyslektikere er helt avhengig av mobilen for både å kunne lese og skrive.

Les mer og se video på Statped.no.

Statped – Mobiltelefon som læringsverktøy