LES 2

Appen LES 2 er utviklet for fremmedspråkelige som skal lære å lese norsk. Appen kan brukes på flere måter.

LES 2Innstillinger/ funksjoner

Appen kan brukes på tre måter:

  1. Lære norske ord. 240 ord fordelt på 8 kategorier. Kategoriene sammenfaller i stor grad med temaene i «Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere» og er valgt ut i samarbeid med erfarne alfa-lærere. Ordene er representert med bilde og norsk uttale.
  2. Lære de norske bokstavlydene (pluss de sammensatte grafemene kj, skj og ng). Man kan velge mellom små og store bokstaver.
  3. Lære å trekke bokstaver sammen til ord. Når en finger trekkes over bokstavene i et ord blir bokstavlydene uttalt, og man hører hvilket ord det blir.

Appen inneholder spill i hver kategori for å øve på og automatisere ordene.

Appen fungerer med enhetes innebygde bryterstyring, men unntak av funksjonen der man skal trekke sammen bokstaver til ord.

Pedagogisk bruk

Ingeborg Krogsgaard som har utviklet appen, har også utviklet flere apper med liknende funksjoner. Appene er utviklet etter lyderingsmetoden. Appen LES HD som også er beskrevet i Appbibliotek.no er utviklet fortrinnsvis for barn. I appen LES PLUS kan man legge inn egne bilder og ord.

LES 2 er utviklet med bilder og lyder som er aldersuavhengige, og er særlig egnet for voksne innvandrere som skal lære norske lyder og ord.

Kompatibilitet

Kompatibel med iPad, iPhone og iPod touch.

Tilgjengelighet

Bryterstyring Zoom/Skjermforstørring

Relaterte apper

Les HD Les Plus

Apper fra samme leverandør

LES HD, LES PLUS

Beskrevet av Hilde Fresjarå

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *