Kunnskap om demens

Dette er en app for de som arbeider med personer med demens, for de som daglig er i kontakt med eldre mennesker eller pårørende.

Kunnskap om demensHvordan virker den?

Gjennom å bruke appen kan man lære om observasjon av symptomer på demens. Man kan også få tips om hvordan man best mulig kan gi pleie og omsorg.

Innstillinger/ funksjoner

Appen tar opp viktige temaer som vekttap og appetitt, spisevaner, væskemangel og medisiner.

Appen inneholder et oppslagsverk med forklaring av demensfaglige begreper. Man kan slå opp termer og faguttrykk. Det er også en quiz der man kan teste sine kunnskaper om symptomer hos personer med demens.

Det er en norsk versjon av en app fra det danske Nationalt videnscenter for demens og Region Hovedstaden. Innholdet er kvalitetssikret og tilpasset norske forhold av fagfolk i Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Det er også gjort noen forenklinger slik at innholdet skal være tilgjengelig for flest mulig.

Dette er en app som er svært brukervennlig og lett å navigere i.

Appen stiller følgende kunnskap og verktøy til rådighet:

  • Et observasjonshjul hvor du kan få hjelp til å oppdage endringer i personens fysiske, psykiske og sosiale fungering.
  • En quiz hvor du kan teste egne kunnskaper om observasjon av symptomer hos personer med demens.
  • Et oppslagsverk hvor du kan finne informasjon om demenssykdommer og tilhørende symptomer samt forskjellige faguttrykk på demensområdet.
  • En rekke gode råd som du kan bruke i samarbeid med personen med demens, de pårørende og dine kolleger.

Pedagogisk bruk

Øke og teste sine kunnskaper om demens.

Kompatibilitet

Kompatibel med iPad, iPhone og iPod touch.

Tips og ideer til bruk av appen

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse har også utviklet nettsiden «Hvem ser meg?» for deg som har en mamma eller pappa med demens.

Tilgjengelighet

Beskrevet av Fred Seter

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *