to gutter i olabukser som ser på nettbrett sammen

Elektroniske lærebøker – et reelt alternativ til personer med synshemming?

Skolebøker i digital form – gjerne omtalt som elektroniske lærebøker – har kommet for fullt inn i skolen de siste årene. Tore Pukstad og Tore Johnny Bråtveit fra Statped har gjennomført noen undersøkelser, og bruker funnene fra disse undersøkelsene til å gi svar på om kommersielt utgitte elektroniske lærebøker er et reelt alternativ for svaksynte og blinde elever.

Elektroniske lærebøker (PDF)