Dwell Click New!

En app som brukes sammen med mus eller muserstatning på et Android nettbrett eller telefon. Appen er nyttig for den som har vansker med eller ikke kan benytte berøringsskjerm. Med denne appen installert trenger du ikke trykke på musknappene for å få utført et klikk på skjermen.

Dwell Click New!Hvordan virker den?

Dwell click tilfører dvelefunksjonen til tilgjengelighetsinnstillingene i Android 7 eller nyere. Dvele gjør at en person som bruker mus, hodemus eller annen muserstatning på en Android-enhet ikke trenger å trykke på musknappene for å få utført mushandlinger. I stedet holder man muspekeren i ro over stedet man vil klikke på, og etter et forhåndsdefinert tidsintervall utføres mushandlingen. Appen kan også være nyttig for den som kan peke på skjermen, men har for upresise bevegelser til å utføre handlinger nøyaktig.

Innstillinger/ funksjoner

Etter at du har installert appen og har startet den, blir du bedt om å legge innstillingen for å slå funksjonen av eller på til Tilgjengelighetsinnstillingene i Instillinger på enheten din. Når dette er gjordt kan du slå på Dwell Click, og gå inn i instillingen som ligger i appen:

Skjermdump av innstillingsiden til Click Dwell. Innholdet er beskrevet i teksten under

Detection window: Bestemmer størrelsen på vinduet som pekeren må holde seg innenfor før handlingen utføres. Nyttig for den som ikke klarer å holde muspekeren helt i ro, for eksempel en bruker av hodemus med små ufrivillige bevegelser.

Dwell time: Stiller inn hvor lenge muspekeren  må være i ro eller innenfor detekteringsvinduet før handlingen utføres.

Cross hairs with: Tykkelsen på strekene i trådkoset som viser hvor muspekeren er. Dette kan slås av om ønskelig.

Avkysningspunkter AV/PÅ:

 • Vis trådkors
 • Vis muspeker
 • Autostart: Start appen når du slår på enheten
 • Store ikoner: Størrelsen på ikonene i handlingsmenyen
 • Vibrer
 • Forutse klikk
 • Klikk på sikre knapper
 • Slå av og på hjelpetekst

Kompatibilitet

Kompatibel med Android.

Veiledning til bruk av appen

Når du har startet Dwell Click, vil du se en funksjonsmeny til høyre på skjermen.

Skjermdum av Android skrivebord med Dwell Click meny til høyre på skjermen. Trådkors med muspeker i kryssningspunktet.

Her ser du en hjemskjerm til Android 7, etter at Dwell Click er aktivert. Til høyre ser du menyen til appen. Valgene her er fra toppen:

 • Klikk
 • Dobbeltklikk
 • Klikk og dra
 • Naviger: Flytte opp og ned i f.eks. nettsider eller tekster
 • Gå til hjem skjerm
 • Gå tilbake
 • Vis sist brukte apper
 • Ta pause

Tilgjengelighet

Beskrevet av Frank Lunde

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *