skolebarn med nettbrett i klasserom

Sosial fungering med nettbrett og mobil

Barn og ungdom som strever med sosialt samspill, trenger å øve på de situasjonene som tas for gitt at alle kan mestre. Sosiale historier og oppskrifter kombinert med ulike funksjoner i digitale verktøy, kan styrke sosial forståelse og fungering.

ung jente med nettbrett og katt på teppe

Skolelydbok

Statped skolelydbok låner ut tilrettelagte lærebøker på lyd. Bøkene er for elever fra 1. til 13. trinn som av ulike grunner strever med å lese. 

to gutter med blå t-skjorter som ser på en telefon

Spill i skolen

Spill er en stor del av ungdomskulturen. Pedagogiske spill og underholdningsspill brukt i undervisningen kan inkludere, motivere og engasjere.

blid gutt som ligger på gulvet med nettbrett

Lese- og skrivestøtte på iPad

Statped har utviklet et nettkurs om lese- og skrivestøtte på iPad. Her får du tips til hvordan du kan tilrettelegge undervisningen, også hjemmeundervisningen, for elever med lese- og skrivevansker. Kurset er åpent for alle, og ligger på nettstedet til Statped.