jente som tegner på nettbrett

Bruk av iPad for barn og ungdom med utviklingshemming

I Kunnskapsbanken til NAKU finner du en artikkel om bruk av iPad for barn og ungdom med utviklingshemming i barnehage og skole.

NAKU – Bruk av iPad