ungdom med smarttelefon

Blindeforbundets aksjonsuke om apper

Mange er ikke klar over at blinde og svaksynte bruker smarttelefoner, nettbrett og PC. Norges Blindeforbund vil derfor kartlegge hvor vanlig bruken er, og hva slags apper synshemmede bruker mest.

I de fleste smarttelefoner ligger det funksjoner som gir mulighet for tale. For eksempel kan alle som har iPhone aktivere det som kalles Voiceover. Da får man opplesning av teksten med en kunstig stemme. Mange kjenner nok også til dikteringsmulighetene, som i iPhone heter Siri, som mange synshemmede bruker for å lese inn tekst og for å styre telefonen.

Uke 24 arrangerer Norges Blindeforbund en aksjonsuke om apper. Da vil fylkeslagene ha ulike arrangementer som handler om bruk av smartteknologi og apper. Appbiblioteket har fått hjelp fra medlemmer av Blindeforbundet til å teste apper som er beskrevet på nettstedet. Testene presenteres under «dagens app» i Appbiblioteket denne uka.

Tusen takk til alle som har bidratt med testing!

Les mer om aksjonsuka på Blindeforbundets nettsted:

Blindeforbundet – Synshemmedes aksjonsuke 2019