eldre dame med briller som bruker et nettbrett

Apper i rammeavtale for kalendere og planleggingssystemer

Med virkning fra 01.03.19 har NAV inngått rammeavtale for Kalendere og planleggingssystemer. Det har ikke vært rammeavtale på disse hjelpemidlene tidligere, og avtalen gjelder i to år.

Artikkelen er skrevet av Øyvind Langum, Fagsenteret for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging

Post fem i avtalen inneholder digitale planleggingssystemer som programvare eller app. Fire produkter er tatt inn, rangert fra 1 – 4. Det høyest rangerte produktet skal velges først, så sant det dekker brukerens behov.

Felles for appene / programvarene er at de gir tydelig oversikt og struktur over dagens aktiviteter og gir brukeren påminnelse når noe skal skje. Det er mulig å tilpasse hvor mye informasjon som skal vises og hvordan den skal se ut. Bilder, symboler og lyd kan brukes for å gjøre informasjonen så tydelig som mulig.

Appene er ment for installasjon på brukerens egen smarttelefon, nettbrett eller pc. Siden en del av brukerne trenger bistand til å legge inn aktiviteter og oppdatere kalenderen, kan den administreres av en hjelper via internett fra andre enheter.

Det er mulig å laste ned en 30 dagers gratis prøvelisens for å finne ut om løsningen fungerer. Dette kan være lurt å gjøre før en evt. søknad til NAV Hjelpemiddelsentral.  Når søknaden er innvilget, dekker NAV Hjelpemiddelsentral de løpende lisenskostnadene så lenge hjelpemidlet er i bruk.

Disse appene / programvarene er på avtale:

Du finner oversikt og flere opplysninger om de enkelte produktene i postoversikten i Hjelpemiddeldatabasen