Liten jente ligger i senga med nettbrett

Appbiblioteket med nytt design

Appbiblioteket har fått nytt design. Det er blitt enklere å finne fram til apper når man søker på mobiltelefon og nettbrett enn det har vært tidligere.

Redaksjonen i Appbiblioteket har også fått nye medarbeidere. Alle medarbeiderne i redaksjonen er ansatt i NAV Hjelpemidler og tilrettelegging.  Du kan møte disse på sidene «om oss».

Appbiblioteket vi fortsette å være et nettsted som gir informasjon om bruk av smartteknologi og apper for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål eller innspill til redaksjonen.