Alle Med

Alle Med er et observasjonsmateriell som skal gi et helhetlig bilde av barnet og hva det mestrer. Dette er digital versjon av observasjonsskjemaet.

Alle MedInnstillinger/ funksjoner

Alle Med er enkelt å bruke og lett å forstå. Alle Med gir et helhetlig bilde av barnet og hva det mestrer på en måte som foreldre, førskolelærere og fagfolk forstår. Det er utviklet på grunnlag av teori om sammenheng mellom språklig og sosial kompetanse. Observasjons-skjema dekker barnets seks utviklings-områder: Språk, lek, sosio-emosjonell, hverdagsaktiviteter, trivsel og sanse-motorisk utvikling.

Observasjonsskjemaet må brukes sammen med håndboken ALLE MED. Det finnes også en papirversjon av observasjonsskjemaet. Håndboken og papirversjon av skjemaet bestilles på www.infovestforlag.no.

Forfattere: Inger Kristine Løge, Karina Leidland, Mette Mellegaard, Aud Harriet Sleveland Olsen og Torill Waldeland.

Pris: 495 kroner eks. mva. for årlig lisens. Gratis prøvelisens for ett barn. Abonnement knyttes til en barnehage.

Kompatibilitet

Kompatibel med iPad og Android.

Veiledning til bruk av appen

Les mer om Alle Med på Statpeds nettsider: Statped – Alle Med

Tilgjengelighet

Relaterte apper

TRAS

Beskrevet av Statped

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *