Handlingsrekke, sommer

Hilde Fresjarå

FTU, handlingrekke. Bilder som forteller hva som skal skje på turen. Hus i bakgrunnen.